przetarg na wykonanie instalacji kamer CCTV

OGŁOSZENIE

 

„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. Nochowo ul. Lipowa 22

Ogłasza drugi przetarg nieograniczony ofertowy, do którego nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych - na wykonanie instalacji kamer CCTV w Nochowie

Oferta winna zawierać montaż oprzewodowania, sprzętu, kompletne uruchomienie, zaprogramowanie, przetestowanie systemów, szkolenie personelu, przekazanie instrukcji obsługi.

Specyfikacja na wykonanie instalacji kamer:

- system umożliwiający komunikację ze zdalną stacją monitorowania (grupa ochroniarska), możliwość obserwacji kamer z wybranych punktów komputerowych na terenie firmy oraz na zewnętrznym laptopie i smartfonie

- kamery wysokiej rozdzielczości IP 4,0 Mpx z promiennikami IR przystosowanymi do warunków atmosferycznych (6 kamer bezprzewodowych, 1 kamera przewodowa), kamery ze zmienną ogniskową F= 2.8 – 12 mm

- rejestrator 16 kanałów + wyjścia alarmowe, z obsługą 2 dysków minimum 4TB na wejście

- monitor LED

- dysk minimum 4 TB do pracy stałej

- maszt 1 szt.

- punkt dostępowy, most radiowy 4 szt.

- switch 5 kompletów

- skrzynka techniczna 4 komplety

- UPS 6 szt. (5 szt. Do kamer, 1 szt do rejestratora) minimalny czas pracy 20-30 min

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla całego systemu

- dodatkowa oferta na cykliczną konserwację całego systemu minimum raz w roku.

 

Instalację i osprzęt wykonać należy zgodnie w obowiązującymi normami i przepisami.

 

W ofercie prosimy podać koszt poszczególnych elementów instalacji oraz koszy ich montażu.

 

Przewidywany termin realizacji: do uzgodnienia

 

            Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Wojtkowiak pod nr tel. 505 418 661

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Przetargu

 

Składanie ofert można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 do 26.07.2017 w siedzibie Spółki.

 

Oferty cenowe składać należy w zaklejonych kopertach, na których powinna znajdować się nazwa dostawcy oraz napis „przetarg na wykonanie instalacji kamer CCTV w Nochowie”

 

Zwycięska oferta zostanie wybrana w drodze przetargu pisemnego. Przetarg przeprowadzony będzie w drodze składania przez oferentów pisemnych ofert, a następnie ustnego ogłoszenia wyników przetargu w dniu 28.07.2017 o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki.

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena oraz warunki płatności.

 

            Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

 

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

 

 

Nochowo, dnia 12.07.2017r.

___________________________________________________________________

"SPÓJNIA" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

Realizacja: Trol Intermedia

facebook