O Firmie

„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. z siedzibą w Nochowie to firma hodowlano-nasienna,  nad którą nadzór od 01.09.2017 sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie. Firma zajmuje się głównie hodowlą twórczą i zachowawczą roślin warzywnych, produkcją materiału siewnego  oraz konfekcjonowaniem i sprzedażą nasion warzyw, kwiatów i ziół.

Misją Spółki jest konsekwentna realizacja polityki projakościowej w trosce o jakość produktów i zadowolenie klienta oraz pozytywny wizerunek firmy. Wykorzystując doświadczenia, które sięgają 1917 roku oraz współczesne najnowocześniejsze technologie i techniki hodowli roślin, dążymy do uzyskania produktów najwyższej jakości. Odmiany wyhodowane przez nas posiadają cechy poszukiwane przez różne grupy odbiorców i dostosowane są do warunków klimatyczno-glebowych naszego kraju oraz krajów naszej strefy klimatycznej.

 „Spójnia” to jednozakładowe przedsiębiorstwo działające w obrębie trzech przylegających do siebie miejscowości: Nochowa, Kadzewa i Międzychodu. Działalność prowadzimy w oparciu o następujące komórki organizacyjne: Dział Hodowli, Laboratorium, Dział Handlu i Marketingu, Dział Gospodarczy oraz Dział Administracyjny.

 

DZIAŁ HODOWLI   

Dział Hodowli - kompleks szklarniowy  

pole hodowlane grochu                                                   

 

   

                                                                                          

 

W swojej strukturze podzielony jest na pracownie roślin: strączkowych (groch, fasola szparagowa i wielokwiatowa, bób, soczewica, lędźwian), dyniowatych (ogórek gruntowy, ogórek pod osłony, oraz roślin pozostałych: koper, sałata), korzeniowych (burak ćwikłowy, marchew, pietruszka), cebulowych i krzyżowych (cebula, szczypiorek, rzodkiewka). Za główny cel stawiamy tutaj tworzenie odmian, które będą przynosiły dochód Spółce. Takie odmiany charakteryzują się zdolnością do wydania wysokiego plonu dobrej jakości, wysoką zdrowotnością oraz wyjątkowymi cechami preferowanymi przez odbiorców. Aby ten warunek spełnić poszukujemy nowych form do krzyżówek zarówno dla odmian ustalonych jak i heterozyjnych, wprowadzamy do odmian odporność na choroby grzybowe i bakteryjne, określamy poprzez badania laboratoryjne zawartość związków chemicznych, które kształtują dobrą jakość produktu, podnoszą przydatność dla przetwórstwa, przyczyniają się do poprawy ludzkiego zdrowia oraz odznaczają się wysokimi walorami smakowymi i estetycznymi. Dzięki naszym specjalistom z dziedziny hodowli Spójnia co rok oferuje swoim klientom wiele nowości.

Dyrektor ds. Hodowli
dr. Wojciech Matuszak
tel. 61/28-33-443 wew. 143
e-mail: spojnia@cop.pl

 

 


LABORATORIUM

 Laboratorium 1   

                                                           

                                        

 

Prócz hodowli tradycyjnej Spółka wykorzystuje również najnowsze techniki wspomagające hodowlę - takie jak np. invitro czy badania molekularne przeprowadzane w Pracowni Biotechnologicznej. To w nim stało się możliwe skrócenie prac hodowlanych w takich gatunkach jak cebula, ogórek, marchew czy rzodkiewka. Laboratorium chemicznemu możliwe stało się również bardziej zaawansowane prowadzenie hodowli odpornościowej takich warzyw jak: ogórek czy fasola. Poza tym wykonuje się tam analizy chemiczne, prace nad nowymi metodami uszlachetniania nasion roślin warzywnych (pietruszka, marchew, cebula), zabiegami, które podnoszą zdolności kiełkowania i przyspieszanie wschodów roślin (hydrokondycjonowanie). Laboratorium Oceny Nasion zajmuje się badaniem jakości materiału siewnego. Trzeba zaznaczyć, że działające w firmie laboratorium ma status laboratorium autoryzowanego z prawem wydawania świadectw wartości siewnej,

Kierownik Laboratorium
Ewa Rubik-Kowalska
tel. 61/28-33-443  wew. 142

 

 

 

DZIAŁ HANDLU I MARKETINGU

Działu Handlu

      

     

        


                         


Zadaniem Działu Handlu jest szeroko rozumiana obsługa klienta i koordynowanie całego procesu sprzedaży nasion warzyw, kwiatów i ziół. Oferta firmy kierowana jest zarówno na rynek amatorski jak i rynek producentów i przetwórców natomiast główny kanał dystrybucji produktów „Spójni” stanowią hurtownie i duże Centra Ogrodnicze rozmieszczone na terenie całego kraju. Pracownicy Działu Handlu zawsze służą pomocą w doborze odmian oraz informacją o aktualnej ofercie handlowej.

Kierownik Sprzedaży –
Monika Jankowiak
tel./fax.  61/28-35-655
e-mail: spojnia.marketing@cop.pl

e-mail: spojnia.hurtownia@cop.pl

 

 

Zanim towar trafi do sprzedaży przechodzi szereg procesów, które zdecydowanie podnoszą jego jakość m/innymi:

- inkrustacja nasion – polega na zabezpieczeniu nasion substancją chroniącą je przed chorobami

- kalibrowanie – polega na poddaniu nasion procesowi podziału na frakcje określonej wielkości. Poprawia się jakość nasion uzyskując materiał jednolity i wyrównany, co sprzyja lepszym wschodom i zdecydowanie poprawia stan plantacji.

- hydrokondycjonowanie  - zwane potocznie podkiełkowywaniem nasion. Nasiona w kontrolowanych warunkach (laboratorium) poddaje się moczeniu w roztworach wodnych, po czym gwałtowanie suszy i doprowadza do określonej wilgotności. Proces hydrokondycjonowania przyspiesza i wyrównuje wschody, poprawia siłę kiełkowania nasion w warunkach suszy - zatem zdecydowanie podnosi jakość nasion.

- uszlachetnianie – polega na  zastosowaniu donasiennego nawozu, który umożliwia roślinom lepsze warunki rozwoju już na samym starcie. Zwiększa siłę i energii kiełkowania, przyspiesza rozwój roślin dostarczając im niezbędnych składników pokarmowych – makro- i mikroelementów, umożliwia lepsze ukorzenienie się a więc podnosi odporność na złe warunki wilgotnościowe. Jednym słowem wpływa na zwiększenie wielkości i jakości plonu.  

Aby nasze produkty długo utrzymywały swoją wysoką jakość przechowujemy je w optymalnych warunkach – miedzy innymi w komorach chłodniczych, które pozwalają na utrzymanie optymalnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych i zdecydowanie wpływają na wydłużenie okresu, w którym materiał siewny utrzymuje najwyższe standardy jakościowe.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

  


Działu Marketingu

stoisko targowe        spotkanie z producentami                                                      

 

Zadaniem Działu Marketingu są szeroko zakrojone działania związane z promocją firmy i jej produktów. Pracownicy działu zajmują się przygotowywaniem  materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak ulotki, broszury, katalogi a także wszelkich materiałów reklamowych wspierających akcje promocyjne - m/innymi ekspozytorów czy banerów reklamowych. Pracownicy działu marketingu wraz z hodowcami uczestniczą także w różnego rodzaju Targach i Wystawach Branżowych oraz „Dniach Otwartych” organizowanych dla  producentów i przetwórców, gdzie na poletkach demonstracyjnych prezentowane są poszczególne odmiany wyhodowane w „Spójni”. Zwykle takim spotkaniom towarzyszy również tematyczny wykład.

 

Kierownik Marketingu

Aurelia Domina
tel. 61/28-33-443 wew.140
e-mail: spojnia.sekretariat@cop.pl

 -----------------------------------------------------------------

Przedstawiciele regionalni:

Dariusz Bartnik – rejon południowe, centralnej i wschodniej Polski
tel. 508-191-757
e-mail: dariuszbartnik@wp.pl

Wojciech Wojciechowski – region północnej, centralnej i zachodniej Polski
tel. 508-191-758

 

 

 

DZIAŁ GOSPODARCZY

Produkcja roślinna


 


Produkcja roślinna obejmuje produkcję zbóż i rzepaku oraz roślin paszowych do skarmiania bydła i owiec. Corocznie uprawiamy  około 300 ha pszenicy ozimej przeznaczonej na konsumpcję o wysokich parametrach jakościowych a także ok. 70 ha rzepaku oraz  kukurydzę paszową i rośliny przeznaczone na zielonkę i kiszonkę.

 

Produkcja zwierzęca.

Obora stanowiskowa

 

- bydło - w oborze 100 stanowiskowej prowadzona jest produkcja w kierunku chowu bydła mlecznego rasy czarno-białej HF. Średnia wydajność od krowy kształtuje się w granicach 7.500 litrów rocznie.

- owce - owce rasy merynos krzyżuje się z owcą romanowską w celu podniesienia plenności oraz z owcą rasy mięsnej w celu osiągnięcia lepszych przyrostów wagowych. Stado owiec liczące 380 szt. matek, z ukierunkowaniem na hodowlę jagniąt z przeznaczeniem na export do Włoch- około 550 szt. rocznie. Owce hodowane w firmie "Spójnia" posiadają największy wskaźnik plenności w Polsce-171%.

Maciej Donaj
Kierownik Produkcji

Nochowo: tel. 61/28-33-443 wew. 127
e-mail: spojnia.produkcja@cop.pl

Kadzewo: tel. 61/28-167-25
e-mail: spojnia.kadzewo@cop.pl

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Księgowość:

Agnieszka Walas-Domańska - Główna Księgowa
tel. 61/28-33-443 wew. 124
e-mail: spojnia.ksiegowosc1@cop.pl

 

Kadry:

Ewa Matyjewicz
tel. 61/28-33-443 wew. 125
e-mail: spojnia.ksiegowosc2@cop.pl

 

BHP

Artur Wojtkowiak – Inspektor ds. BHP i ppoż
tel. 61/28-33-443 wew. 134

e-mail: spojnia.bhp@cop.pl

 

 _________________________________________________________________

"SPÓJNIA" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja: Trol Intermedia

facebook