Agra

odmiana średnio-wczesna

Złoty Medal MTP POLAGRA

nasiona cebuli tej odmiany są dostępne w sprzedaży

Odmiana przeznaczona zarówno do bezpośredniego spożycia ze świeżym szczypiorkiem jak również jako cebula z zaschniętą łuską. Wysiewana pomiędzy 10 a 15 sierpnia dojrzewa bardzo wcześnie : od końca maja (zbiór pęczkowy) do końca czerwca następnego roku. Tworzy cebule duże do średnich o kulistym kształcie, błyszczącej żółtobrązowej suchej łusce, białym miąższu i łagodnym smaku. Można ją z powodzeniem przechowywać do momentu pojawienia się na rynku zwykłej cebuli. Zaleca się jej uprawę na glebach przepuszczalnych ale zasobnych w próchnicę oraz na stanowiskach osłoniętych od wiatru. Przy dobrej obsadzie roślin wielkość plonu nie różni się od odmian cebuli uprawianej z siewu wiosennego.

 

 

CEBULA  ZIMUJĄCA – odmiany wyhodowane w „SPÓJNIA” NOCHOWO

Nasiona cebuli polecamy zarówno producentom jak i działkowiczom

odmiana

wczesność

Wielkość

cebul

Kształt

cebul

Kolor suchej

łuski

Przyleganie

łuski

Przydatność

Agra

zimująca

śr.-późna

średnio-duże

Kulisty

złoto-brązowa

średnie

Bezpośrednie spożycie

Krótkie przechowywanie

Algida

zimująca

śr.-wczesna

średnio-duze

kulisty

jasno-brązowa

średnie

Bezpośrednie spożycie

Krótkie przechowywanie

 W związku ze zróżnicowaną wczesnością polecamy wysiew obu odmian - aby zmniejszyć ryzyko uprawy ozimej

 

 

Uprawa cebuli zimującej

Głównym celem uprawy cebuli ozimej jest możliwość dostarczenia na rynek wczesnej

i świeżej cebuli. Zbioru można dokonać l ,5 do 2 miesięcy wcześniej aniżeli cebuli uprawianej

z siewu wiosennego. Termin zbioru jest więc bardzo korzystny   - przypada od końca maja

(zbiór pęczkowy) do końca czerwca a przechowywanie trwa do momentu pojawienia się w

sprzedaży cebuli zwyczajnej. Produkcja cebuli zimującej w warunkach Polski obarczona jest

dużym ryzykiem. Jednak wysoka cena jaką można  uzyskać z jej sprzedaży skłania do jego

podjęcia.

Jej uprawa nie różni się zasadniczo od uprawy cebuli zwyczajnej - nawożenie, ochrona,

pielęgnacja są podobne. Termin siewu, zimowanie w polu, oraz termin zbioru decyduje jednak

o specyficznych cechach tej uprawy.

Najlepszym  terminem  siewu jest  okres  między  pierwszą  a  trzecią dekadą sierpnia,

a w przypadku cebuli z dymki - połowa września, (termin siewu powinien być tak dobrany, aby

przed zimą rośliny miały 3-4 liście, żelazna reguła - grubość ołówka. Większe rośliny są

wprawdzie  mniej  wrażliwe  na mróz,   lecz  w większym  procencie  wybijają w pędy

kwiatostanowe).   Zaleca   się   wysiew   na   podwyższony   zagon,   aby   zmniejszyć

niebezpieczeństwo stagnującej zimą wody i zwiększyć szybkość nagrzewania się gleby na

wiosnę w obrębie systemu korzeniowego. Wtedy jednak musi być zapewnione nawadnianie,

bo gleba na zagonach szybko wysycha.

Najważniejszymi czynnikami decydującymi o powodzeniu uprawy cebuli z siewu letniego są:

- płodozmian - wymagany jest przedplon wcześnie schodzący z pola : wczesne ziemniaki, jęczmień ozimy, szpinak, groszek

-  zachowanie izolacji przestrzennej - między cebulą uprawianą z siewu letniego a cebulą z siewu wiosennego zaleca się zachowanie odległości ok l km. Zapobiega to masowemu porażeniu roślin przez choroby.

- typ gleby - dobrze przepuszczalna, gliniasto-piaszczysta, zdrenowana, lekka, ale zasobna w składniki pokarmowe.

-  stanowisko najlepiej osłonięte przed wiatrami ( groźne są mroźne wiatry podczas bezśnieżnej zimy).

-   właściwy  termin  siewu  - połowa sierpnia.  Ze względu na zmienne warunki klimatyczne, w poszczególnych latach, trudno zalecać precyzyjną datę wysiewu. Należy ją tak dobrać, aby rośliny w końcu października osiągnęły wysokość ok. 10-20 cm i średnicę 6-10 mm (grubość ołówka). Powinny mieć 3-4 liście.

-  odpowiednia norma siewu   - 3,5-4,5 kg/ha w zależności od zdolności kiełkowania nasion i planowanej wielkości pojedynczych cebul.

- dostateczne nawożenie azotem zapewnia dostęp tego składnika w ciągu wczesnej wiosny, aby rośliny nie zginęły z powodu głodu azotowego. Azot dostarczamy w trzech dawkach:

-         przed zimą40-50 kg N/ha, tj. 120-150 kg saletry amonowej /ha

-         na początku wiosny 30-50 kg N/ha tj. 90-120 kg saletry amonowej /ha.

-         z początkiem grubienia cebuli 30-50 kg N/ha, tj. 90-120 kg saletry amonowej /ha.

Gleba powinna zawierać także 50- 80 kg P2O;/ha fosforu tj. 100-170 kg superfosfatu potrójnego na ha i 150 kg K2O/ha potasu, tj. 300 kg siarczanu potasu na ha. Składniki te daje się w całości przed siewem. Nie poleca się stosowania chlorkowej formy potasu. Ilości poszczególnych składników uzależnione są od zasobności gleby.

- zapewnienie optymalnej wilgotności po siewie cebuli - bardzo istotna sprawa, bo   opóźnione   kiełkowanie   nie   pozwoli   cebuli   osiągnąć   odpowiednich   rozmiarów zapewniających dobre przezimowanie, zakłada się z góry deszczowanie.

-  zachowanie odpowiedniej zdrowotności roślin.   Należy koniecznie zaprawić nasiona kompleksowo stosując    odpowiednie zestawy preparatów,    z wyjątkiem zapraw owadobójczych, które są zbędne. Przed zimą można    opryskać rośliny zapobiegawczo środkami grzybobójczymi, przy wydatku cieczy roboczej  600-8001/ha.  Po wschodach występuje duże zagrożenie młodych roślinek przez wciornastki, które pod koniec sierpnia nalatują z  dojrzałych   zbóż   i   charakteryzują  się   dużą żarłocznością.   Wiosną  należy systematycznie co 7-10 dni opryskiwać cebulę przeciwko mączniakowi rzekomemu, który może pojawić się już w początkach maja.

Plon cebuli uzależniony jest od warunków pogodowych, zdrowotności roślin a zwłaszcza od procentu przezimowania. Średnio waha się od 16-25t/ha. W bardzo sprzyjających warunkach może przekraczać 30 t/ha.

 

 

Nasiona cebuli AGRA i ALGIDA są standardowo kalibrowane. Proponujemy nasiona uszlachetniane poprzez:

- inkrustację

- hydrokondycjonowanie (umożliwia lepsze i bardziej wyrównane wschody)

Realizacja: Trol Intermedia

facebook