Dojarz

               

 Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.

Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia w Nochowie

poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy na stanowisku

 

 DOJARZA

 

                                           Miejsce wykonywania pracy: Kadzewo

 

 

Obowiązki:
- Prace przy udoju mechanicznym
- Prace przy obsłudze  i pielęgnacji bydła  


Praca w systemie od godz. 2:00 – 6:00 oraz od godz. 13:00 – 17:00
System wynagradzania – akordowy – uzależniony od ilości i jakości udojonego  mleka

 

Wykształcenie:

Zasadnicze rolnicze lub podstawowe z doświadczeniem w pracy przy obsłudze bydła.

 

Wymagania dodatkowe :
- Dobra sprawność fizyczna.

- Zaangażowanie i chęć pracy ze zwierzętami

- Sumienność i dokładność

 

Telefon kontaktowy:  783 063 203

________________________________________________________________________________________

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki  Sp. z o.o.
Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1A
05-082 Stare Babice
tel. (22) 722 90 66
NIP 527-020-60-62 REGON 010118053 BDO 000024444
KRS: nr 0000036476, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy
Konto bankowe: SBO O/Stare Babice nr 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002
Kapitał zakładowy: 53 204 600,00 PLN

 

Zakład Hodowlano Nasienny Spójnia Nochowo
Nochowo, ul. Lipowa 22, 
63-100 Śrem
tel/fax (61) 283 34 27  
e-mail: spojnia.sekretariat@cop.pl 


Realizacja: Trol Intermedia

facebook