Druki do pobrania

Druk zamówienia - Kwiaty
Druk zamówienia - Warzywa
Druk zamówienia - Zioła

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. z siedzibą w Nochowie, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres konieczny do prawidłowego wypełniania przez administratora obowiązków ustawowych związanych z realizacją transakcji handlowych.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Realizacja: Trol Intermedia

facebook