groch siewny łuskowy

Wymagania klimatyczne i glebowe.

Groch jest rośliną klimatu chłodnego. Nasiona kiełkują już w temperaturze 20 C. Optymalna temperatura wzrostu i rozwoju grochu wynosi od 130C do 180C. Młode siewki dobrze znoszą słabe przymrozki, nawet do – 40C. Groch wymaga umiarkowanej wilgotności gleby i powietrza. Nasiona pomarszczone potrzebują do kiełkowania więcej wody niż nasiona gładkie.

Pęczniejące nasiona grochu pobierają nawet do 150% wody w stosunku do masy powietrznie suchych nasion. Drugi moment maksymalnego zapotrzebowania na wodę groch ma w fazie kwitnienia, zawiązywania i wypełniania strąków. Najbardziej wskazane dla grochu są gleby piaszczysto - gliniaste, przepuszczalne i przewiewne, szybko nagrzewające się wiosną, o uregulowanych stosunkach wodnych, z dostateczną zawartością próchnicy i wapnia. Nie nadają się gleby za mokre o wysokim poziomie wód gruntowych oraz zbyt suche i piaszczyste. Groch jest bardzo wrażliwy na zakwaszenie gleby; pH nie powinno być niższe niż 6,5 na glebach lekkich i 7,0 na glebach cięższych.

Stanowisko w płodozmianie

Najodpowiedniejszym przedplonem dla grochu są zboża, dobrym przedplonem są okopowe na oborniku. Nie należy go uprawić na tym samym polu częściej niż co cztery lata. Niewskazanym przedplonem są rośliny motylkowe zarówno rolnicze jak i warzywne.

Uprawa i nawożenie

Po zbiorze przedplonu należy wykonać pełny zespół uprawek pożniwnych, a późną jesienią głęboką orkę przedzimową. Wiosenne uprawki powinny uwzględniać stan gleby i czas siewu. Nie powinny powodować jej zbytniego przesuszenia. Na podstawie analizy gleby należy zastosować odpowiednie nawożenie mineralne. Gleba przygotowana pod siew grochu powinna zawierać w mg/l gleby : 80-120 N-NO3, 40-60 P, 125-175 K , 1000-2000 Ca, 60-120 Mg, < 100 Cl. Dla średniej zasobności gleby stosuje się przeciętnie od 80 do 100 kg/ha P2O5, od 120 - 140 kg/ha K2O i ok. 1500 kg/ha CaO. Nawozy fosforowe i potasowe należy wysiewać jesienią przed orką zimową, wapnować można wcześniej, bezpośrednio po zbiorze przedplonu. Wskazane jest zastosowanie przedsiewnego nawożenia azotowego w ilości 30-40 kg\ha. Niedobór, a zwłaszcza nadmiar azotu jest przyczyną wzrostu stopnia porażenia roślin grochu przez większość grzybów chorobotwórczych powodujących występowanie fuzaryjnego więdnięcia, mączniaka właściwego i rdzy.

Siew nasion

Groch wysiewa się jak najwcześniej wiosną, gdy tylko jest możliwe rozpoczęcie prac polowych. Nasiona należy wysiać na głębokość 5-6 cm, w rzędy co 15-20 cm; odległość roślin w rzędzie powinna wynosić 3-4 cm. Materiał siewny powinien być kwalifikowany, zaprawiony przeciwko chorobom grzybowym ( zgodnie z aktualnymi zaleceniami IOR ). Przy ustalaniu ilości wysiewu dla konkretnej odmiany uwzględnia się pożądaną obsadę roślin na 1 m2 ( w rejonie Wielkopolski wynosi ok.100 szt/m2), masę 1000 nasion oraz wartość użytkową ( czystość i zdolność kiełkowania ).

Zbiór nasion

W przypadku plantacji nasiennych przed zbiorem nasion wskazana jest jej desykacja. O terminie desykacji powinna decydować wilgotność nasion, dla grochu optymalna to 50-60%. Można zastosować na ok. 7 dni przed zbiorem Reglone w dawce 3-4 l/ha. Niezbędne jest użycie zwilżacza. Po zbiorze nasion i ewentualnym dosuszeniu, pozostawia się je w pryżmie, w przewiewnym pomieszczeniu magazynowym przez 2 tygodnie, potem należy je doczyścić. Wilgotność nasion, które są przechowywane w opakowaniach niehermetycznych powinna wynosić poniżej 14%.

Realizacja: Trol Intermedia

facebook