Kierownik produkcji

 

„Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.  w Nochowie

 

Zatrudni pracownika na stanowisko

KIEROWNIK  PRODUKCJI

 

Wymagane kwalifikacje:

* wykształcenie wyższe kierunkowe: rolnicze,

*  doświadczenie zawodowe rolnicze – mile widziane

 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za planowanie i nadzór nad produkcją              w dziale uprawy roślin i hodowli zwierząt , w tym za proces produkcji, organizację pracy i kompleksowe zarządzanie podległym zespołem oraz za przestrzeganie przepisów bhp przy produkcji rolnej.

 

Zadania zawodowe:

• planowanie prac polowych i hodowlanych;

• branie udziału w przygotowaniu budżetu przedsiębiorstwa w części dotyczącej produkcji rolnej oraz   nasiennej;

• zarządzanie grupą podległych pracowników w tym planowanie ich pracy oraz kontrolowanie ich wykonania;

• prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników w celu rozliczania pracy;

• planowanie wykorzystania maszyn i sprzętu rolniczego, w tym planowanie i organizowanie napraw i przeglądów;

• analizowanie wykorzystania materiałów i środków produkcji rolnej (nawozów, pasz itp.);

• nadzorowanie zapewniania jakości produkcji, w szczególności kontroli stanu zdrowia zwierząt i roślin;

• monitorowanie rynków zbytu na produkcję rolną;

• utrzymywanie kontaktu z kontrahentami – odbiorcami;

• utrzymywanie relacji z nadzorem sanitarnym;

• analizowanie kosztów produkcji i jej rentowności;

• zapewnianie magazynowania produkcji rolnej oraz jej transportu do odbiorców;

• prowadzenie dokumentacji wymaganej przy pracach produkcyjnych w przedsiębiorstwie rolnym;

• doskonalenie kompetencji własnych;

• zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe:

• przygotowywanie dokumentacji przetargowej w postępowaniach na usługi związane z rolnictwem;

• branie udziału w targach i konferencjach branżowych.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na okres próbny w celu zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy. Następna umowa na czas nieokreślony.

Kontakt:

„Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.

Nochowo

Ul. Lipowa 22

63-100 Śrem

Tel. Dział Kadr:     61 28 33427 wew.125

 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

Realizacja: Trol Intermedia

facebook