Kontakt

 

od 01.04.2020 działamy jako:

PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice

Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia Nochowo

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem, tel. 61 28 33 427

 

NIP PL 527-020-60-62   REGON 010118053

KRS 0000036476, Kapitał zakładowy 68.619.100,- PLN

Nr przeds. 14/32/83 PL, Jakość WE, PIORIN

Nr BDO 000024444

 

Siedziba główna PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. znajduje się w Zielonkach k/Warszawy.
Firma posiada zakłady w Krakowie, Nochowie k/Śremu, Gołębiewie oraz hurtownię nasion w Krzeszowicach jak również Centra Ogrodnicze w Krakowie, Rzeszowie oraz Broniszach k/Warszawy.

Siedziba spółki:

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki  Sp. z o.o.
Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1A
05-082 Stare Babice
tel. (22) 722 90 66
NIP 527-020-60-62 REGON 010118053 BDO 000024444
KRS: nr 0000036476, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy
Konto bankowe: SBO O/Stare Babice nr 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002
Kapitał zakładowy: 68.619.100,- PLN

e-mail: plantico@plantico.pl

Dział handlowy
tel. (22) 722 95 53
e-mail: hurtownia@plantico.pl

Marek Ryszka tel. 608 029 321 – kierownik hurtowni
Zbigniew Rembowski tel. 606 612 283 – Specjalista ds. sprzedaży i marketingu, przedstawiciel handlowy
e-mail: zbigniew.rembowski@plantico.pl

 

ZAKŁADY  

Zakład Hodowlano Nasienny Spójnia Nochowo
Nochowo, ul. Lipowa 22, 
63-100 Śrem
tel/fax (61) 283 34 27  
e-mail: spojnia.sekretariat@cop.pl  

Dyrektor Zakładu - dr Wojciech Matuszak  - wew. 602

Dział handlowy:
tel. (61) 283 34 27 wew. 607 lub 608
e-mail: spojnia.hurtownia@cop.pl
e-mail: spojnia.marketing@cop.pl
Wojciech Wojciechowski – tel. 508 191 758  –  p.o. kierownik  sprzedaży,  przedstawiciel handlowy Region Polski  Zachodniej
Dariusz Bartnik – tel. 508 191 757 – przedstawiciel handlowy Region Polski Wschodniej

Sekretariat 
e-mail: spojnia.sekretariat@cop.pl
tel. +48 61/ 28 33 427

Dział Marketingu

e-mail: spojnia.sekretariat@cop.pl
tel. 61/ 28 33 427

Dział Hodowli: 

e-mail: spojnia@cop.pl
tel. +48 61/ 28 33 427 ;  wew:

- 610 - Dyrektor Zakładu

- 611 - dyniowate

- 612 - strączkowe

- 613 - korzeniowe - marchew

- 614 - korzeniowe: burak ćwikłowy, pietruszka;  oraz cebula, rzodkiewka

Laboratorium

tel. 61/28-33-427  wew. 615

Dział Produkcji (produkcja roślinna i zwierzęca)
Nochowo: tel. 61/28-33-427 wew. 617

e-mail: spojnia.produkcja@cop.pl

Kadzewo: 61/28-33-427 wewn. 630
e-mail: spojnia.gospodarstwo@cop.pl

e-mail: spojnia.zootechnik@cop.pl

Dział Administracyjny:

Główna Księgowa - tel. 61/28-33-427 wew. 603  ;  e-mail: spojnia.ksiegowosc1@cop.pl

Księgowość  - tel. 61/28-33-427  wew. 604;  e-mail: spojnia.ksiegowosc3@cop.pl

Kadry - tel. 61/28-33-427 wew. 605  ;  e-mail: spojnia.ksiegowosc2@cop.pl

BHP - tel. 61/28-33-427 wew. 606  ;  e-mail: spojnia.bhp@cop.pl

 

Zakład Hodowlano Nasienny POLAN
ul. L. Rydla 53/55
30-130 Kraków
tel. (12) 623 38 31, fax (12) 623 38 35
e-mail: polan@nasiona.pl

Dominik Gnaś – przedstawiciel handlowy na Region Polski Wschodniej
tel: 692497450
e-mail: dgnas@nasiona.pl

Renata Pietrzak – przedstawiciel handlowy na Region Polski Zachodniej
tel: 696035872
e-mail: rpietrzak@nasiona.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew
Gołębiew Nowy 1
99-300 Kutno
tel. (24) 254 24 10

Dział handlowy:
tel. (24) 253 35 87
e-mail: sprzedaz@plantico.pl
Jacek Wnuk tel. 728 354 587 – kierownik hurtowni
Dariusz Kargulewicz tel. 602 624 795 – przedstawiciel handlowy
Karol Mroczkowski tel. 608 020 503 – przedstawiciel handlowy

Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN
CENTRUM OGRODNICZE POLAN
ul. L. Rydla 53/55
30-130 Kraków
tel. (12) 623 38 54

Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN
CENTRUM OGRODNICZE POLAN
ul. Lubelska 44 a
35-233 Rzeszów
tel. (17) 861 14 01, fax (17) 861 14 58

Zakład Hodowlano-Nasienny w Broniszach
CENTRUM OGRODNICZE BRONISZE
ul. Poznańska 75
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (22) 722 31 84; tel. 515 035 962; tel. 515 035 965

e-mail: sprzedaz.bronisze@plantico.pl    sklep.bronisze@plantico.pl

Hurtownia Nasion w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 21
32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 50 56
Dział handlowy:
e-mail: krzeszowice@plantico.pl
Alicja Nowotarska tel. 662 174 350 – kierownik hurtowni
Czesław Mosz tel. 662 069 724 – przedstawiciel handlowy
Sławomir Sermak tel. 602 483 447 – przedstawiciel handlowy

Magazyny nasion:
Zielonki, tel./fax (22) 722 95 53
Krzeszowice, tel. (12) 282 50 56

Sklep internetowy (12) 282-50-56

 

Realizacja: Trol Intermedia

facebook