Księgowa / Księgowy

„Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.

zatrudni od zaraz pracownika na stanowisko:

KSIĘGOWA / KSIĘGOWY

  • Wykształcenie:

       Wyższe  ( kierunek: rachunkowość, finanse )

        Doświadczenie  zawodowe w pracy w dziale księgowości – minimum  2 lata

  • Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie księgowości materiałowej.

2. Wystawienie faktur sprzedaży: produktów, materiałów i usług, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych (VAT, podatek dochodowy).

3. Prowadzenie ewidencji inwentarza żywego.

4. Przygotowywanie danych do sprawozdawczości GUS i obsługa przydzielonych obowiązków sprawozdawczych w portalu sprawozdawczym GUS.

5. Kwartalne uzgadnianie stanu zapasów magazynowych.

6. Wycena zapasów magazynowych.

  • Oferujemy:

           stabilne zatrudnienie

           umowa o pracę – pełen etat

           ubezpieczenie grupowe dla pracowników zakładu oraz pakiet medyczny

  • Dokumenty rekrutacyjne ( CV i list motywacyjny)  prosimy składać w sekretariacie Spółki.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następujących informacji:

 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez „Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka  z o.o. w Nochowie,  ul. Lipowa 22 na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia.

 Równocześnie informujemy:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka  z o.o. w Nochowie,  ul. Lipowa 22. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.), a od 25 maja 2018r. art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych także podczas przyszłych rekrutacji, przez okres trwający 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia drugiego roku od udzielenia zgody). Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podawania przyczyny za pomocą e-mail (spojnia.sekretariat@cop.pl ) lub na piśmie (na adres: „Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka  z o.o. w Nochowie,  ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem) ze skutkiem na przyszłość. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

 

Nochowo, 06.12.2019

 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

Realizacja: Trol Intermedia

facebook