Zarząd

 

 

Prezes Zarządu - Dariusz Molak

Sekretariat

tel. 61/28-33-443 lub 61/28-33-427
fax. 61/28-37-435
e-mail: spojnia.sekretariat@cop.pl                              

 

 

Główny Księgowy –
Agnieszka Walas-Domańska

tel. 61/28-33-443 wew. 124
e-mail: spojnia.ksiegowosc1@cop.pl

                                                                                Siedziba Zarządu i Działu Administracyjnego

 

 

Budynek działu Hodowli i Laboratorium

 

 

      Dyrektor ds. Hodowli –
      dr Wojciech Matuszak

      tel. 61/28-33-443 wew. 143
      e-mail: spojnia@cop.pl
 

      Kierownik Laboratorium –
      Ewa Rubik-Kowalska

      tel. 61/28-33-443 wew. 142

                                                                                                                                                                                                  Dział Hodowli i Laboratorium                                                       

 

 

Kierownik Sprzedaży 
Monika Jankowiak

tel. 61/28-33-443 wew. 145
e-mail: spojnia.hurtownia@cop.pl

e-mail: spojnia.marketing@cop.pl

 

Kierownik Marketingu 
Aurelia Domina

tel. 61/28-33-443 wew. 140
e-mail: spojnia.sekretariat@cop.pl

 

                                                                                                                     Dział Handlu i Marketingu

 

 

 

 

Kierownik Produkcji –
Maciej Donaj


Nochowo – tel. 61/28-33-443 wew. 127
e-mail: spojnia.produkcja@cop.pl

l

Kadzewo – tel. 61/28-167-25
e-mail: spojnia.gospodarstwo@cop.pl

e-mail: spojnia.zootechnik@cop.pl 

                                                                                             Nochowo - Budynek Działu Gospodarczego

Realizacja: Trol Intermedia

facebook