przetarg ofertowy na zakup prasy rolującej

OGŁOSZENIE 

„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. Nochowo ul. Lipowa 22

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy,

 do którego nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych - na zakup prasy rolującej pasowej zmiennokomorowej.

 

Przedmiotem przetargu jest prasa rolująca pasowa zmiennokomorowa.

Wymagane wyposażenie:

- prasa pasowa zmiennokomorowa,

- komora o zmiennej średnicy beli 80-160 cm,

- szerokość podbieracza 2,30 m,

- koła podporowe gumowe,

- rotor bez noży,

- komputer z technologią ISOBUS,

- obwiązywacz siatką,

- opuszczana podłoga,

- oświetlenie drogowe.

 

Termin realizacji: od 1.06.2018r. do 15.06.2018r.

 

            Dodatkowych informacji udziela Pan Maciej Donaj pod nr tel. 515 045 380

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

 

Składanie ofert można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 do dnia 30.03.2018 w siedzibie Spółki.

 

Oferty cenowe składać należy w zaklejonych kopertach, na których powinna znajdować się nazwa dostawcy oraz napis „przetarg na zakup prasy rolującej pasowej zmiennokomorowej”

 

Zwycięska oferta zostanie wybrana w drodze przetargu pisemnego. Przetarg przeprowadzony będzie w drodze składania przez oferentów pisemnych ofert, a następnie ustnego ogłoszenia wyników przetargu w dniu 03.04.2018 o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki.

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena oraz stopień spełnienia warunków dotyczących maszyny, opisanych powyżej.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

 

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

 

Nochowo, dnia 06.03.2018r.

__________________________________________________________________

"SPÓJNIA" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

Realizacja: Trol Intermedia

facebook