sałata

Uprawa gruntowa. (odmiana Nochowska , Zina , Owacja)

  • uprawa z rozsady: wysiew do pojemników, na ok. 6 tygodni przed planowanym posadzeniem do gruntu, optymalna temperatura 15-20oC. Po wzejściu roślin temperaturę obniżyć do 12 - 13oC w nocy i 15oC w dzień. Po wzejściu przepikować rozsadę do multiplatów lub do doniczek ziemnych o średnicy 5 cm. Po przerośnięciu pierwszych korzeni na zewnątrz pojemników należy rozsadę wysadzać na miejsce stałe. Rozstawa ok.40 x 25 cm.
  • uprawa z siewu: wysiew nasion od wczesnej wiosny (gdy warunki klimatyczne na to pozwalają) w ilości 1 - 2 kg/ha. Gleba powinna być pulchna, dobrze wyrównana, wolna od brył; najlepiej po jesiennej, głębokiej orce i wiosennej włóce, kultywatorze czy bronie. Rozstawa rzędów 30 - 40 cm. W fazie 3 - 4 liści wykonać przerywkę na odległość 20 - 30 cm. Sałatę na przezimowanie (odm. Zina) wysiewać w połowie września, w podłoże głęboko uprawione, przepuszczalne i osłonięte od wiatrów.

Uprawa pod osłonami nieogrzewanymi (Owacja i Milly Elena)

Wysiew nasion w II połowie lutego w pomieszczeniu ogrzewanym, zbiór przypada w kwietniu i maju. Rozstawa - 25 x 35 (30)cm na redlinach należy sadzić płytko - zapobiega to zagniwaniu liści.

Uprawa pod osłonami ogrzewanymi ( Szansa)

Wysiew w zależności od planowanego terminu zbioru :

  • wysiew:15 I. - 15 II - zbiór III, IV
  • 15 VIII - 15 IX - zbiór XI, XII

Wymagania nawozowe

Wskazane nawożenie jesienne dobrze rozłożonym obornikiem w ilości 300 - 400 q/ha. Nadmiar nawozów, zwłaszcza pod osłonami, jest bardzo szkodliwy. Nawozy mineralne stosować zależnie od zasobności gleby, przeciętnie 300 kg/ha NPK w stosunku 2 : 2 : 3.

Realizacja: Trol Intermedia

facebook