składanie ofert na dostwę i montaż pras do odpadów

                 

 

„PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż 2 pras do odpadów

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1.       Dostawa i montaż dwóch pras o następujących parametrach technicznych:

 a) Siła zgniotu 4 t

b)  Napięcie zasilające 230V;

c)  Niski poziom hałasu;

d)  Podstawowy rodzaj zgniatanych odpadów: karton, papier folia;

e)  Wymiary beli 70x50x60 cm, waga beli do 70 kg;

f)  Sposób pracy – pionowy, wysokość urządzenia do 2m;

g)  Dokumentacja świadcząca o spełnianiu wymagań obowiązujących dla tego typu urządzeń a w szczególności przepisów BHP (oznaczenia na urządzeniu).

h)  Bezpłatny serwis gwarancyjny.

i)  Wyposażenie dodatkowe konieczne do pracy oraz szkolenie w cenie.

2. Termin realizacji: do 31.07.2020.

3. Miejsce dostawy:

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., ul. Parkowa 1A, 05-082 Zielonki Parcela - 1 szt

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew Nowy 1, 99-300 Kutno - 1 szt   

4. Sposób płatności: przelew                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sposób złożenia oferty:

  1. Oferty wraz z propozycją umowy należy składać do dnia 30.06.2020 do godz. 10 wyłącznie drogą mailową  na adres przetargi@plantico.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Przetarg prasa”.
  2. Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego zadania opisanego w pkt 1.
  3. Zamawiający dokona w dniu 03.07.2020 r. o godz. 11  wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/, dopasowanie oferty do  potrzeb zamawiającego /50%/.
  4. Należy złożyć oświadczenie o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 30.06.2020 r.
  5. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
  6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Marek Ryszka +48 608 029 321 lub e-mail: hurtownia@plantico.pl.
  7. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 3 dni roboczych poinformuje Oferenta
    o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
  8. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.

_____________________________________________________________

PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice

Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia Nochowo

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem, tel. 61 28 33 427

NIP PL 527-020-60-62   Regon 010118053

KRS 0000036476, Kapitał zakładowy 53.204.600,- PLN

Nr przeds. 14/32/83 PL, Jakość WE, PIORIN

Nr BDO 000024444

Realizacja: Trol Intermedia

facebook