spawacz - ślusarz

„Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.

zatrudni od zaraz pracownika na stanowisko:

Spawacz-Ślusarz

  • Wymagania:


wykształcenie min. zawodowe

aktualne uprawnienia spawalnicze

znajomość technik spawania

umiejętność czytania rysunku technicznego

dokładność i rzetelność

  • Oferujemy:

           stabilne zatrudnienie

           umowa o pracę – pełen etat

           ubezpieczenie grupowe dla pracowników zakładu oraz pakiet medyczny

           zapewniona odzież robocza

 

  • Dokumenty rekrutacyjne ( CV i list motywacyjny)  proszę skradać  w sekretariacie Spółki.

 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następujących informacji:

 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez „Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka  z o.o. w Nochowie,  ul. Lipowa 22 na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia.

 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez „Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka  z o.o. w Nochowie,  ul. Lipowa 22na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia drugiego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 Równocześnie informujemy:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka  z o.o. w Nochowie,  ul. Lipowa 22. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.), a od 25 maja 2018r. art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych także podczas przyszłych rekrutacji, przez okres trwający 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia drugiego roku od udzielenia zgody). Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podawania przyczyny za pomocą e-mail (spojnia.sekretariat@cop.pl ) lub na piśmie (na adres: „Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka  z o.o. w Nochowie,  ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem) ze skutkiem na przyszłość. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

 

____________________________________________________________________

"SPÓJNIA" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224Realizacja: Trol Intermedia

facebook