Przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji zabytkowego parku pałacowego w Nochowie – etap II

Przedsięwzięcie pn.: „Przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji zabytkowego parku pałacowego w Nochowie – etap II” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

http://www.wfosgw.poznan.pl/

Opis przedsięwzięcia: Realizacja II etapu kompleksowej rewitalizacji zabytkowego parku pałacowego w Nochowie na podstawie „Inwentaryzacji zieleni wraz z projektem zieleni” z sierpnia 2013 roku, zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, w celu umożliwienia prawidłowego rozwoju parku. W szczególności: wycinka drzew porośniętych bluszczem i uporządkowanie terenu oraz wykonanie nowych nasadzeń krzewów oraz uzupełnienie nasadzeń drzew.

Realizacja: Trol Intermedia

facebook