wykonanie rocznych i 5-letnich przeglądów obiektów budowlanych

               

 

PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na wykonanie rocznych i 5-letnich przeglądów obiektów budowlanych

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie rocznych i 5-letnich przeglądów w zakresie budowlanym wymaganych przepisami ustawy Prawa Budowlanego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz prowadzenie i dokonanie wszystkich niezbędnych wpisów do książek obiektów w tym (z przeprowadzonych przeglądów budowlanych, pomiarów elektrycznych, kominiarskich itp.)

 

Miejsce wykonania usługi:

 1. Nochowo i Kadzewo (gmina Śrem,  powiat śremski, województwo wielkopolskie) przeglądy roczne łącznie 71 budynków – do kontaktu Artur Wojtkowiak tel. +48 505 418 661;
 2. Snowidza (gmina Mściwojów, powiat jaworski, województwo dolnośląskie) przeglądy 5-letnie łącznie 13 budynków – do kontaktu Eugeniusz Cukrowicz tel. +48 76 871 83 22;
 3. Kraków i Krzeszowice (gmina Kraków, powiat krakowski, województwo małopolskie) przeglądy 5-letnie łącznie 29 budynków – do kontaktu Andrzej Szcześniak tel. +48 601 427 066;
 4. Raciborowice (gmina Michałowice, powiat krakowski, województwo małopolskie) przeglądy 5-letnie łącznie 26 budynków – do kontaktu Leszek Róg tel. +48 508 879 807;
 5. Rzeszów (gmina Rzeszów, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie) przeglądy 5-letnie łącznie 1 budynek – do kontaktu Pilecka Dorota tel. +48 660 561 275;
 6. Dziekanowice (gmina Zielonki, powiat krakowski, województwo małopolskie) przeglądy 5-letnie łącznie 13 budynków – do kontaktu Adam Warelis tel. +48 782 148 918;
 7. Krzczonów (gmina Opatowice, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie) przeglądy 5-letnie łącznie 36 budynków – do kontaktu Tadeusz Bryła tel. +48 662 104 530.

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 30.06.2020 do godz. 10 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl
 2. Cena winna zawierać koszty wykonania pomiarów, wystawienia protokołów, dokonania wpisów w książkach obiektów oraz koszty dojazdu. .
  1. Termin wykonania usługi – 30 wrzesień 2020.
 3. Zamawiający dokona w dniu 02.07.2020 r. o godz. 1200 wyboru oferty gdzie głównym kryterium będzie cena.
 4. Należy złożyć oświadczenie o 3 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 02.07.2020 r.
 5. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie miejsca wykonania usługi wymienione w zapytaniu.
 6. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałki do piątku w godzinach od 8 do 14 pod numerami telefonów wskazanych powyżej.
 8. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta
  o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 9. Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.

________________________________________________________________________

PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
Zielonki-Parcela, ul. Parkowa 1A, 05 - 082 Stare Babice
tel. +48 22 722 90 66, fax + 48 22 722 95 72 www.plantico.pl
KRS 0000036476, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy 53.204.600,- zł; NIP 527 - 020 - 60 - 62;  REGON 010118053;   BDO 000024444
konto bankowe: WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002

Realizacja: Trol Intermedia

facebook