zapytanie o cenę - osprzęt do JCB

OGŁOSZENIE

 

„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. Nochowo ul. Lipowa 22

Zapytanie o cenę na osprzęt do ładowarki teleskopowej JCB.

 

     Osprzęt do ładowarki teleskopowej JCB:

  1. Łyżka o następujących parametrach: pojemność 1,5m3, szerokość 2,1m, mocowanie na Q-Fit,
  2. Widły – krokodyl szerokość ok. 2m 

 

            Dodatkowych informacji udziela Pan Ireneusz Urbańczak pod nr tel. 502 441 907

 

Specyfikacje Istotnych Warunków

 

Składanie ofert można dokonywać w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 do 09.12.2016.

 

Zwycięska oferta zostanie wybrana w dniu 13.12.2016 o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki.

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena 50%, warunki gwarancji 10% oraz jakość i materiał wykonania 30%.

 

            Organizator zapytania o cenę zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia ogłoszenia bez obowiązku podania przyczyny.

 

Nochowo, dnia 01.12.2016r.

 

___________________________________________________________________

"SPÓJNIA" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

Realizacja: Trol Intermedia

facebook