zapytanie ofertowe - koszenie kukurydzy na kiszonkę

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem,

zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi w zakresie koszenia 70 ha kukurydzy na kiszonkę.

 Oferta powinna zawierać:

  1. Proponowaną wartość usługi
  2. Informację o firmie /nr KRS lub wpis do działalności gospodarczej/

 

Termin wykonania usługi: od 15 września 2017 roku

 Warunki płatności za usługę: przelew na konto

Termin składania ofert 04.09.2017 listownie lub na adres email: spojnia.sekretariat@cop.pl

 

______________________________________________________

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

 

Realizacja: Trol Intermedia

facebook