zapytanie ofertowe na koszenie kukurydzy

ZAPYTANIE OFERTOWEE

„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. Nochowo ul. Lipowa 22

zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi koszenia kukurydzy.

 

 

                Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi koszenia 40 ha kukurydzy na kiszonkę. Przewidywane okres na wykonanie usługi - wrzesień 2019 roku.

Termin składania ofert: do 22.08.2019

Oferty cenowe należy składać w zaklejonych kopertach, na których powinna znajdować się nazwa dostawcy oraz napis „oferta na koszenie kukurydzy”

- w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

- listownie na adres Spółki

 

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany o wyborze w dniu 23.08.2019.

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Maciej Donaj -  tel. 515 045 380

 

Nochowo, 08.08.2019

_____________________________________________________________

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

Realizacja: Trol Intermedia

facebook