Zootechnik

                 

 

PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

 Zakład Hodowlano Nasienny Spójnia Nochowo  ul. Lipowa 22;

zatrudni pracownika na stanowisko

 

ZOOTECHNIK

 

      Wymagania

 • wykształcenie wyższe rolnicze-hodowla zwierząt, zootechnika lub średnie z doświadczeniem zawodowym
 • zdolności organizacyjne i analityczne
 • ambicja i wytrwałość w pracy
 • otwartość na zmiany

 

       Zadania zawodowe:

 • Dobór technologii żywienia (bilans pasz, dawki żywieniowe).
 • Dokonywanie selekcji hodowlanej i organizacji rozrodu .
 • Nadzór nad zdrowiem zwierząt i warunkami środowiskowymi.
 • Nadzór nad prawidłową pielęgnacją zwierząt .
 • Prowadzenie niezbędnej i wymaganej dokumentacji.
 • Planowanie i realizacja sprzedaży.
 • Współpraca z instytucjami państwowymi i usługodawcami.
 • Nadzór nad jakością pozyskiwanego mleka.
 • Organizacja obrotu stada.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na okres próbny w celu zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy. Następna umowa na czas nieokreślony.

Kontakt:  

PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

Zakład Hodowlano Nasienny Spójnia Nochowo

ul. Lipowa 22;     63-100 Śrem

Dział Kadr - tel. 61 28 33427 wew.605

                       

                       

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następujących informacji:

 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Zielonki Parcela,  05-082 Stare Babice,         Zakład Hodowlano Nasienny Spójnia Nochowo  ul. Lipowa 22;  63-100 Śrem

 na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia.

 Równocześnie informujemy:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Zielonki Parcela, 05-082 Stare Babice,  Zakład Hodowlano Nasienny Spójnia Nochowo  ul. Lipowa 22; 63-100 Śrem Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.), a od 25 maja 2018r. art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych także podczas przyszłych rekrutacji, przez okres trwający 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia drugiego roku od udzielenia zgody). Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podawania przyczyny za pomocą e-mail (spojnia.sekretariat@cop.pl ) lub na piśmie (na adres: PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Zielonki Parcela, 05-082 Stare Babice,  Zakład Hodowlano Nasienny Spójnia Nochowo  ul. Lipowa 22;  63-100 Śrem) ze skutkiem na przyszłość. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Realizacja: Trol Intermedia

facebook